Rabu, 25 Maret 2015

Tanda-tanda kebahagiaan

Setiap manusia diciptakan tidak ada yang dilahirkan agar menderita dan menghadapi berbagai musibah atau kesulitan, musibah atau bencana yang datang silih berganti dengan membawa hikmah yang menimbulkan kebaikan karena semua terjadi atas ketetapan dan takdir Allah swt atas hamba-Nya.
Seseorang berusaha keras untuk meraih kebahagiaan dengan versi dan latar belakang keilmuan juga lingkungan yang membawanya memahami arti bahagia. Islam adalah aturan Tuhan yang Maha Tahu, Maha bijaksana dan maha adil untuk itu menetapkan standar bahagia yang merujuk kepada dampak yang disebabkan penganutnya merasakan kebahagiaan di dunia dan membawanya kepada kebahagiaan di akhirat kelak nan abadi. Ibnu Qoyyim rahimahullah di dalam fawaid menjelaskan ciri-ciri kebahagiaan: 1. seseorang dikatakan bahagia apabila ditambah ilmunya akan ditambah pula sikap rendah hati dan kasih sayangnya kepada sesama 2. jika ditambah amal baiknya ditambah pula rasa takut kepada Allah 'Azza wa jalla dan kehati-hatianya dan maksiat kepada-Nya 3. ketika bertambah harta kekayaannya di akan bertambah kepedulian kepada sesama dan pengorbanannya. 4. setiap bertambah kekuasaan dan jabatanya bertambah juga kedekatan kepada sesama dan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain disertai kerendahan hati. wallahu a'lam